کاربر میهمان - ورود اعضاء35.168.110.128
پیشنهادات و انتقادات مشتریان و حل ریشه ای آنها جهت جلوگیری از تکرار آن در راستای جلب رضایت مشتریان محترم می باشد.
لذا شرکت بریان گوشت آمل در راستای ارتقاء تامین منافع مشتریان و رضایت ایشان استااندارد بین المللی  ISO 10002 را انتخاب کرده است که طی آن کلیه پیشنهادات و انتقادات مشتریان در فرم طراحی شده در این سایت ثبت شده و مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه در کوتاهترین زمان ممکن به اطلاعا مشتریان گرامی خواهد رسید.
بعد از ثبت شکایت یا انتقاد، سیستم برای شما کد پیگیری تولید می کند که شما آن کد پیگیری را یادداشت نمائید تا روال رسیدگی به شکایت شما تسریع یابد.
 
    
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد