کاربر میهمان - ورود اعضاء3.236.221.156

                                                                                          همبرگر 30%

ارزش غذايي در 100 گرم

چربي

پروتئين

كربو هيدرات

                                               انرژي

16

13

10

 

تركيبات

گوشت قرمز30درصد، پیاز، آرد سوخاری، روغن مایع بدون ترانس، نمك، ادویه

طريقه مصرف

همبرگر معمولي را در ماهیتابه حاوی مقدار کافی روغن قرار داده و به مدت حدوداً 5-4 دقیقه با شعله ی متوسط سرخ نمائید تا زمانیکه دو طرف محصول به رنگ قهوه ای تیره  در آید.

مدت زمان ماندگاري

6 ماه پس از توليد

دماي نگهداري

18-

همبرگر 60%

 

ارزش غذايي در 100 گرم

چربي

پروتئين

كربو هيدرات

                                               انرژي

13

11

6

214 كيلوكالري

تركيبات

گوشت قرمز 60درصد، پیاز، آرد سوخاری، روغن مایع بدون ترانس، نمك، ادویه

طريقه مصرف

همبرگر مخصوص را در ماهیتابه حاوی مقدار کافی روغن قرار داده و به مدت حدوداً 5-4 دقیقه با شعله ی متوسط سرخ نمائید تا زمانیکه دو طرف محصول به رنگ قهوه ای تیره  در آید.

مدت زمان ماندگاري

6 ماه پس از توليد

 دماي نگهداري  18-

 همبرگر 90%


چيزبرگر

 

jhj hjhj
h h
h h

 

ارزش غذايي در 100 گرم

چربي

پروتئين

كربو هيدرات

                                               انرژي

16

15

2

220 كيلوكالري

تركيبات

گوشت قرمز90درصد، پیاز، آرد سوخاری،نمك، ادویه

طريقه مصرف

 

همبرگرممتاز را در ماهیتابه حاوی مقدار کافی روغن قرار داده و به مدت حدوداً 5-4 دقیقه با شعله ی متوسط سرخ نمائید تا زمانیکه دو طرف محصول به رنگ قهوه ای تیره  در آید.

مدت زمان ماندگاري

6 ماه پس از توليد

دماي نگهداري

18-

 

 

ارزش غذايي در 100 گرم

چربي

پروتئين

كربو هيدرات

                                               انرژي

13

11

6

190 كيلوكالري

تركيبات

گوشت قرمز60درصد،پنير گودا، پیاز، آرد سوخاری، نمك، ادویه

طريقه مصرف

 

چيز برگر را در ماهیتابه حاوی مقدار کافی روغن قرار داده و به مدت حدوداً 5-4 دقیقه با شعله ی متوسط سرخ نمائید تا زمانیکه دو طرف محصول به رنگ قهوه ای تیره  در آید.

مدت زمان ماندگاري

6 ماه پس از توليد

دماي نگهداري

18-

مرغ برگرممتاز 75%

 

ارزش غذايي در 100 گرم

چربي

پروتئين

كربو هيدرات

                                               انرژي

10

13

3

200 كيلوكالري

تركيبات

گوشت مرغ75درصد،پیاز، آرد سوخاری،پودر تخم مرغ،سبزيجات، نمك، ادویه

طريقه مصرف

 

مرغ برگر را درون ظرف محتوي روغن يا كره با حرارت ملايم به اندازه ي دلخواه سرخ نماييد. توصيه ميشود در هنگام سرخ كردن درب ظرف محتوي مرغ برگر را بگذاريد.

مدت زمان ماندگاري

6 ماه پس از توليد

دماي نگهداري

18-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد